Φιλικός Διακανονισμός

Ο φιλικός διακανονισμός είναι μια πολύ σημαντική καινοτομία στις αποζημιώσεις αυτοκινήτων. Εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2000 και αποτελεί έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο αποζημίωσης του αναίτιου οδηγού από την ασφαλιστική του εταιρία. Βασικές προϋποθέσεις για την ισχύ του φιλικού διακανονισμού είναι η εμπλοκή δύο μόνο οχημάτων και η συμμετοχή της ασφαλιστικής και των δύο στο σύστημα του φιλικού διακανονισμού.

Εταιρίες που συμμετέχουν
Οι εταιρίες που συμμετέχουν στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού είναι:

INTERAMERICAN E.E.A.Z. A.E.

ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.- ΜΙΝΕΤTΑ

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.

ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ A.E.A.E.

INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

GENERALI HELLAS A.A.E.

ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε.

EUROLIFE ERB ΑΕΓΑ

ΝP INSURANCE-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ

ERGO Α.Α.Ε. Ζ.

INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.

PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.

PRIME INSURANCE LTD

 

AIG EUROPE LIMITED

 

Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

 

 

facebook_page_plugin