Ασφάλιση ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Η επιχείρησή σας αποτελεί το Α και το Ω στη ζωή σας. Ο κάθε ένας μας έχει ευθύνη για τις πράξεις του έναντι των άλλων. Η ευθύνη αυτή μπορεί να είναι ποινική ή αστική ή και τα δύο. Εφ’ όσον λοιπόν προκαλέσουμε, χωρίς την θέληση μας, κάποιο ατύχημα σε τρίτους, το οποίο θα είναι επακόλουθο προσωπικών ενεργειών ή και αποφάσεων μας, όπως ενδεικτικά είναι η οδήγηση, η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότης, η εντολή για ανέγερση οικοδομής ή άλλων έργων, η πρόκληση ρύπανσης ή καταστροφής περιουσίας, πλημμελής συντήρηση κλπ, τότε βάσει του νόμου έχουμε αστικές και ενδεχομένως ποινικές ευθύνες. Οι ποινικές ευθύνες, είναι κάτι το οποίο ο κάθε άνθρωπος καλείται να το αντιμετωπίσει μόνος του. Αντίθετα, η αστική ευθύνη, ως μη ηθελημένο γεγονός, αποτελεί αντικείμενο ασφάλισης και έτσι ο ασφαλισμένος συνάπτοντας ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, μεταφέρει στην ασφαλιστική εταιρεία την υποχρέωση του να αποζημιώσει τους παθόντες για τα ενδεχόμενα συμβάντα και τα ποσά που αναφέρονται στην ασφαλιστική σύμβαση.

Τελευταία τροποποίηση στιςΠέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019 08:09
facebook_page_plugin